Ozempic inspuitingen

Wat is Ozempic?
Ozempic is een geneesmiddel voor gewichtsverlies dat de werkzame stof Semaglutide bevat. Het is vergelijkbaar met een natuurlijk voorkomend hormoon dat glucagon-like peptide-1 wordt genoemd (GLP-1) dat vrijkomt uit de darmen na een maaltijd. Ozempic werkt in op receptoren in de hersenen die uw eetlust regelen en zorgt dat u zich voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan u helpen om minder te eten en uw lichaamsgewicht te verlagen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Ozempic wordt gebruikt voor gewichtsverlies als aanvulling op een dieet en lichaamsbeweging bij volwassenen vanaf 18 jaar met:
•  een BMI van 30 kg/m² of hoger of
•  een BMI tussen 27 kg/m² en 30 kg/m² EN gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen zoals diabetes, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol of slaapapneu
 

Te verwachten resultaat ?

Ozempic onderdrukt uw hongergevoel.  U gaat kleinere porties eten en de drang naar zoet neemt af.

Het product wordt gedurende 68 weken toegediend. 

U moet alleen doorgaan met het gebruik van Ozempic als u ten minste 5% van uw aanvankelijke lichaamsgewicht bent verloren na 3 maanden.

Gemiddeld zal u op jaarbasis 10-15% van uw lichaamsgewicht verliezen.

Uw arts zal u een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd u aan dit programma terwijl u Ozempic gebruikt.

Prijs ?

Behandeling per maand bedraagt 109 euro de eerste drie maanden, nadien 218euro per maand.

Hoe gebruikt u dit middel ?

Uw behandeling wordt ingesteld met een lage dosis die maandelijks wordt verhoogd.
•  Wanneer u begint met het gebruik van Ozempic, is de startdosis 0,25mg eenmaal per week.
•  Uw arts zal u instructies geven om uw dosis geleidelijk te verhogen. Gewoonlijk gebeurt dit maandelijks tot u de aanbevolen dosis van 2mg eenmaal per dag heeft bereikt.
Meestal zult u de volgende tabel moeten aanhouden.

Week Geïnjecteerde dosis
Week 1 0.25 mg eenmaal per week
Week 5 0.5mg eenmaal per week
Week 9 1mg eenmaal per week
Week 13 en verder 2mg eenmaal per week
 

Zodra u in week 13 van de behandeling de aanbevolen dosis van 2mg gebruikt, blijft u deze dosis gebruiken tot aan het eind van uw behandelingsperiode. 

Het gewichtsverlies treedt vooral de eerste maanden op.  Echter dient de behandeling 68 weken gecontinueerd te worden om voortijdige gewichtstoename te voorkomen.

Lange termijn gewichtsverlies wordt enkel bekomen bij patiënten die hun Basaal Metabolisme hebben verhoogd mits sporten !

Uw arts zal uw behandeling regelmatig controleren.

 

Mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
•  Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie – deze gaan meestal na enkele dagen of weken over.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
•  Maag darm problemen : dyspepsie maagklachten, pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, winderigheid, oprispingen en droge mond.
•  Zich zwak of vermoeid voelen.
•  Veranderde smaakzin.
•  Duizeligheid
•  Slapeloosheid. Deze bijwerking komt meestal gedurende de eerste 3 maanden van behandeling voor.
•  Galstenen.
•  Reacties op de injectieplaats (zoals blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en huiduitslag).
•  Pancreatitis