Saxenda inspuitingen

Wat is Saxenda?
Saxenda is een geneesmiddel voor gewichtsverlies dat de werkzame stof liraglutide bevat. Het is vergelijkbaar met een natuurlijk voorkomend hormoon dat glucagon-like peptide-1 wordt genoemd (GLP-1) dat vrijkomt uit de darmen na een maaltijd. Saxenda werkt in op receptoren in de hersenen die uw eetlust regelen en zorgt dat u zich voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan u helpen om minder te eten en uw lichaamsgewicht te verlagen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Saxenda wordt gebruikt voor gewichtsverlies als aanvulling op een dieet en lichaamsbeweging bij volwassenen vanaf 18 jaar met:
•  een BMI van 30 kg/m² of hoger of
•  een BMI tussen 27 kg/m² en 30 kg/m² EN gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen zoals diabetes, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol of slaapapneu
 

Te verwachten resultaat ?

Saxenda onderdrukt uw hongergevoel.  U gaat kleinere porties eten en de drang naar zoet neemt af.

Het product wordt maximaal één jaar toegediend. 

U moet alleen doorgaan met het gebruik van Saxenda als u ten minste 5% van uw aanvankelijke lichaamsgewicht bent verloren na 12 weken gebruik van de dosis van 3,0 mg per dag. 

Gemiddeld zal u op jaarbasis 10% van uw lichaamsgewicht verliezen.

Uw arts zal u een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd u aan dit programma terwijl u Saxenda gebruikt.

Prijs ?

Behandeling per maand bedraagt 240 euro

Hoe gebruikt u dit middel ?

Uw behandeling wordt ingesteld met een lage dosis die in de eerste vijf weken van de behandeling geleidelijk wordt verhoogd.
•  Wanneer u begint met het gebruik van Saxenda, is de startdosis 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
•  Uw arts zal u instructies geven om uw dosis geleidelijk met 0,6 mg te verhogen. Gewoonlijk gebeurt dit wekelijks tot u de aanbevolen dosis van 3,0 mg eenmaal per dag heeft bereikt.
Uw arts zal u vertellen hoeveel Saxenda u elke week moet gebruiken. Meestal zult u de volgende tabel moeten aanhouden.

Week Geïnjecteerde dosis
Week 1 0,6 mg eenmaal per dag
Week 2 1,2 mg eenmaal per dag
Week 3 1,8 mg eenmaal per dag
Week 4 2,4 mg eenmaal per dag
Week 5 en verder 3,0 mg eenmaal per dag

Zodra u in week 5 van de behandeling de aanbevolen dosis van 3,0 mg gebruikt, blijft u deze dosis gebruiken tot aan het eind van uw behandelingsperiode. Verhoog de dosis niet verder.

Uw arts zal uw behandeling regelmatig controleren.

 

Mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
•  Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie – deze gaan meestal na enkele dagen of weken over.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
•  Maag darm problemen : dyspepsie maagklachten, pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, winderigheid, oprispingen en droge mond.
•  Zich zwak of vermoeid voelen.
•  Veranderde smaakzin.
•  Duizeligheid.
•  Slapeloosheid. Deze bijwerking komt meestal gedurende de eerste 3 maanden van behandeling voor.
•  Galstenen.
•  Reacties op de injectieplaats (zoals blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en huiduitslag).
•  Lage bloedsuiker.